Nová figurace

termín: 1964
instituce: Musée Rodin (Hôtel Biron)
typ výstavy: kolektivní