Adolf Lachman: Industriální biocosi

termín: 2008
instituce: Muzeum středního Pootaví
typ výstavy: autorská