Adolf Lachman: Industriální biocosi

instituce, obec, adresa
Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice), Zámek 1