OBIC, X-DOG: X-BOB

termín: 2015/06/27 - 2015/08/23
instituce: Galerie výtvarného umění v Chebu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Malá galerie

Výstava v Malé galerii je součástí šestého ročníku festivalu Graffiti BOOM. Její název je kompilací nicků dvojice protagonistů, jejichž spřízněnost v poslední době vyústila v řadu společných realizací, především exteriérových velkoformátových maleb. Chebský projekt je ovšem založen na dílech daleko za hranicemi tradičního graffiti a také na kontrastu přístupů obou autorů, představujících zde svou malířskou (OBIC) a sochařskou (X DOG) tvorbu. OBIC (Jakub Uksa, *1981) se kromě graffiti zabývá malbou, linorytem, užitou grafikou a instalacemi. Nejznámější jsou jeho monochromní geometrické obrazce; pracnost a matematickou přesnost grafických vzorů doplňuje druhá poloha jeho tvorby, procházející s různou intenzitou celou jeho výtvarnou dráhou – živá a energická malba. V tom jej ovlivnila i spolupráce s X-DOGem (Ondřej Vyhnánek, *1983). X-DOG se spíše než neustálým vybrušováním vlastního graffiti jména zabýval tématem superhrdinů nebo společenskou kritikou. Do charakteru jeho malby se promítají nejrůznější inspirační zdroje, ať už je to výtvarná kultura jihoamerických národů, naivní umění, pop art nebo komiks. Volba námětů je vždy v souladu s místem – velké murals v centrech měst jsou naplněny exotickou ornamentikou a jihoamerickou barevností, méně přitažlivá industriální zákoutí zase často nesou kontroverzní motivy a yšlenky. Aktuálními tématy jeho soch i obrazů jsou evoluce, bůh, budoucnost lidstva, sci-fi, současná společnost, podstata existence, smrt a posmrtný život.