Alžběta Jungrová: Imaginárium

termín: 2016/04/12 - 2016/06/14
instituce: Leica Gallery Prague
typ výstavy: autorská

poznámka:
Alžběta ve svém souboru Imaginárium vychází z faktu, že imaginace je jednou ze základních součástí naší duševní činnosti. Každý člověk si v mysli vytváří představy a obrazy, které se často vážou na nějakou vzpomínku či událost v minulosti i budoucnosti. Tyto obrazy pak může dále upravovat, přetvářet a vytvářet tak další a nové imaginace.
Soubor fotografií vychází z reality, ale pracuje se surreálností všedních věcí. Kombinací odrazů a zrcadlení vytváří snový imaginární svět z toho, čím jsme všichni obklopeni.