Approximator

termín: 2016/08/01 - 2016/09/15
instituce: DEPO Gallery
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Rutinéři domácí street artové a graffiti scény, Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek, vystavují v právě vznikající Depo Gallery, ve které se prezentují jako spoluautoři výrazných a expresivních závěsných obrazů komentujících současné civilizační klima.

Umělecké duo Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek zde pokračuje ve svém netradičním kooperativním konceptu malířské tvorby.

Kooperace či spoluautorství je princip, který je pevně zakořeněn a slibně rozšířen v graffiti a street artových komunitách po celém světě. Českým divákům mohou být známí How and Nosm, umělecké graffiti duo, které bylo součástí výstavy Městem posedlí (GHMP, 2013) či polští Etam Cru, výraznými osobnostmi mohou být i ukrajinští Interesni Kazki, arizonští FAILE či němečtí Zebrating a Os Gemeos z Brazílie. Michal Škapa s Ondřejem Vyhnánkem realizovali množství nástěnných maleb – muralů (nástěnná fasádní velkoformátová malba). Nyní se však setkáváme s modelem autorství, kdy dva autoři vytvářejí komplexní závěsný obraz, který není spojením odlišných segmentů, autonomních artworků jednotlivých autorů, ale je výsledkem společného tvůrčího procesu. Škapa a Vyhnánek se zde realizují skrze prolínání technik, vzájemnou konfrontaci vlastních symbolických rejstříků, skrze vrstvení dvou tvarosloví a vpisováním vlastní stopy do rukopisu druhého spolutvůrce.

S ohledem na obsahové průsečíky tvorby obou autorů je pak jejich společný zájem o spoluutváření malby logickým vyústěním. Post-apokalyptická nálada, zjevná často jak v jejich samostatných autorských dílech, tak i v případě nových kooperativních maleb, stojí pevně na zájmu obou umělců o možnosti současné civilizace, o procesy, které směřují a řídí globální vývoj nad rámec lidské civilizace. Důležitým momentem je fakt, že Škapova a Vyhnánkova témata nejsou prázdnými expresivními pózami, ale hlubší rozvaha jejich vyprávění se často opírá o pevný a silný vizuální výtvarný názor, který vymaňuje jejich malby ze sféry konspiračních teorií a posouvá je spíše do polohy meditativního vyrovnávání se s možnou a nejasně pravděpodobnou budoucností lidstva.