Tomáš Hlavina a Pavel Rudolf

osoba, narození
Weber Milan, 21. 1. 1943