Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků

termín: 1975/04/24 - 1975/06/15
instituce: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
typ výstavy: kolektivní