Andrej Rudavský - plastika, kresby

termín: 1962 - 1962/03/4
instituce: Galéria Cypriána Majerníka
typ výstavy: autorská