Adriana Cahová: Ženy Nahlas

termín: 2016/11/23 - 2017/01/17
instituce: Leica Gallery Prague
typ výstavy: autorská

poznámka:
kavárna