Adam Macko: Audit. Tektonická mytológia

termín: 2017/05/09 - 2017/05/24
instituce: Synagóga v Brezne
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Výstava predstaví diela na plátne a papieri, ktoré reflektujú autorovu teóriu tektonickej mytológie – koncept tvorby ako vrstvenia exaltovaných maliarskych a intermediálnych postupov. V dielach autor tematizuje svoj dlhodobý výskum – otázky manipulácie, prevodu telesnosti východísk do anatomických kvalít média a jeho premeny na hranu toho, čo vnímame ako konvenčný výtvarný záznam. Ako východiská používa fotografie tvárových deformít, ktoré vytárajú priestor pre polemiku o ploche, geste, povrchu, hmote a ich vzájomných vzťahoch – v metafyzickej rovine o trvácnosti a konečnosti fyzických kvalít, ktoré kontextalizujú aj dané práce.