Anna Podzemná- Suchardová, Radana Hamsíková-Podzemná: Známková tvorba

termín: 2010/01/28 - 2010/03/21
instituce: Galerie výtvarného umění v Chebu
typ výstavy: kolektivní