Agneša Sigetová: Úniky a úteky; kresby

termín: 1992/09 - 1992/10
instituce: Galéria M.A. Bazovského
typ výstavy: autorská