Art dialog - Meziprostory 2016: 2. Mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol / Interspace 2016: International Symposium

termín: 2016/09/19 - 2016/09/30
instituce: Sýpka Klenová
typ výstavy: symposium/seminář

poznámka:
Výstava z Mezinárodního sympozia, které probíhá na sýpce v Klenové od 20. do 30. září.
Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové.
Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.
Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.

Sympozia se zúčastnily tyto školy: Kunst Akademie Dusseldorf, Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

Další účastníci sympozia: Claudia Schmacke, Nina Buchheim, Sulamith Loomans, Yumi Roth, Ben McQuillan, Carissa Samaniego, Renáta Pinterová, Jan Staniczek, Sára Milesson, Eva Hegedüsová, Lucie Růžičková