Odhalení monumentu Rytíře s drakem autora Jaroslava Róny

skupina
Stará parta
Tajná organizace Bude konec světa (BKS, B. K. S., B.K.S., B K S)