Andrej Smolák: Obrazy z rodného kraja

termín: 1982/09
instituce: Dom československo-sovětského priateľstva
typ výstavy: autorská