Albert Smolka: Šperk

termín: 1990/06
instituce: Oblastná galéria M.A.Bazovského
typ výstavy: autorská