Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského výzkumu

termín: 1982
instituce: Klášter sv. Jiří
typ výstavy: kolektivní