Andrzej Strumitto: Kresby a koláže

termín: 1990/01
instituce: Polské informační a kulturní středisko
typ výstavy: autorská