Anton Sučka: Obrazy

termín: 1986/04/22 - 1986/06/01
instituce: Galéria výtvarného umenia
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstavné siene GVU, SRR 137