ANTROPOS

termín: 1961
instituce: Moravské muzeum
typ výstavy: stálá expozice