Naše písemnictví v numismatických památkách

termín: 1960
instituce: Památník národního písemnictví
typ výstavy: kolektivní