Akademické platformy výpočetního navrhování / Academic Platforms of Computational Design

termín: 2017/09/05 - 2017/10/07
instituce: Galerie UM
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava ve spolupráci s: Institute for Computational Design and Construction - University of Stuttgart, The Barlett School of Architecture - UCL, CITA - Centre for Information Technology and Architecture - KADK, Gramazio Kohler Research - ETH, Institute for Architecture Sciences - TU Wien, Institute for Advanced Architecture of Catalonia. MOLAB - FA ČVUT - Ateliér architektury III - UMPRUM