Alžbeta Štollmannová: Maľba, grafika

termín: 1976/11/06 - 1976/11/27
instituce: Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko
typ výstavy: autorská