Antonín Kybal, Otto Eckert: Od květu k linii

termín: 2018/03/03 - 2018/04/22
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
přízemí zámecké jízdárny