Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective

termín: 2017/12/13
instituce: Akademie výtvarných umění
typ výstavy: beseda/diskuse