Až kometa šlehne nás. Z historie zvukového záznamu

termín: 2003/11/07 - 2004/01/31
instituce: Mánes
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


Až kometa šlehne nás, pěli a nahrávali na zvukové nosiče zhruba před sto lety žižkovští Sokolové pod tak-tovkou kapelníka Arnošta Hermana. Jejich píseň pojmenovala výstavu, která zahrnuje nejen historii zvukového záznamu. Výběr exponátů ze dvou velkých soukromých evropských sbírek (Gabriela Gössela z Prahy a Wilfrieda Satora z německého Winnendenu) spolu s ukázkami z výtvarného umění z mnoha státních a soukromých sbírek nabízí pohled na začátky moderní populární hudby, všední dny „jazzového věku“ v českých zemích ve dvacátých a třicátých letech minulého století.
Celý výstavní projekt se rozvinul do jakési sondy do dobové každodennosti, jak ji uchovaly reklamní cedule a plakáty, plechové krabičky na gramofonové jehly, etikety a obaly gramodesek a vlastní gramofonové přístroje v nejrůznějších velikostech a podobách. Mezi těmito „gramofonovými“ exponáty co do počtu kusů převládají především vizuálně atraktivní plechové krabičky na gramofonové jehly s nejrůznějšími dobovými motivy, pak reklamní cedule na jehly, pohlednice firem vyrábějících jehly,…
Dále je z obou soukromých sbírek vybrán celý sortiment gramodesek, od nejmenších o průměru 5 cm, až po největší o průměru 60 cm – ukázky cca 50 zajímavých exemplářů; vyrobených z nerůznějších materiálů, také etikety a obaly gramodesek, příklady 500 zajíma-vých barevných etiket české provenience. Nedílnou součástí výstavy jsou samozřejmě první alba na gramodesky (secesní provedení, zdobené, malované, na způsob šperkovnice), reklamy prodejců, katalogy výrobců gramodesek, plakáty. V neposlední řadě jsou to pak vlastní gra-mofonové přístroje v nejrůznějších velikostech a podobách, včetně modelů převlečených za květinu v truhlíku, piano, sošku Buddhy, sloupkové hodiny atd.
Pomocí ukázek moderního výtvarného umění především z prostředí kaváren, tančíren a barů (J. Zrzavý, M. Kopf, A. Hoffmeister, R. Kremlička, P. Kotík, H. Boettinger, S. Máchal, J. Čapek, K. Černý, O. Gutfreund. O. Švec, B. Stefan,...) se výstava snaží nabídnout pohled do světa společnosti první poloviny 20. století. Malý soubor, který byl sestaven, je směsí růz-norodých stylových inspirací. V zásadě v něm ale převažují varianty více či méně realistické-ho zobrazení. Výběrem obrazového doprovodu Gallery volně navazuje na své nedávné vydání knihy Vademecum / Moderní umění v Čechách a na Moravě 1890-1938.
K exponátům se přirozeně připojilo promítání filmů, samozřejmě reprodukovaná i živá hudba a řada dalších doprovodných programů. Vrátí nás do doby vzniku vystavených sbírek, do doby boomu zábavné populární hudby - nové, demokratické masové spotřební kultury - zvukového hudebního filmu, literatury, nočních barů, tanců, hvězd, trampingu, ale i moderní architektury či literatury. Organizaci těchto pořadů zajišťuje Trans Media.
Na všechny doprovodné programy vstup po předložení platné vstupenky na výstavu.
Na jednotlivé tematické cykly budou v prodeji permanentní vstupenky.

citovano 3.9.2005 z URL