Azar Alsharif: All these shimmering things. They fade so quick.

termín: 2013/06/26 - 2013/07/27
instituce: Galerie SPZ
typ výstavy: autorská

poznámka:
Azar Alsharif (N/IRN) se zaměřuje na zpracování různých forem populární kultury, zejména pak na mechanismy využívané v reklamním průmyslu a s nimi spojené otázky autenticity, pravdivosti a luxusu. Ve své tvorbě využívá převážně recyklované materiály z modních a life-stylových časopisů. Ty následně kombinuje, prolíná, manipuluje a instaluje do nových obrazců a objektů. Centrem zájmu autorky je zejména psychologická rovina této problematiky. Fragmentárnost obrazů, jejich manipulace a přetváření v nové celky je pro Alsharif nejen formou, jak zpochybnit důvěryhodnost a autenticitu původního materiálu, ale především strategie jak tematizovat kognitivní rámec, který působení reklamy dotváří. (Markéta Stará)