Aleksandrina Yordanova: Nickname

termín: 2016/05/06 - 2016/06/03
instituce: Galerie SPZ
typ výstavy: autorská

poznámka:
Dlouhodobě pracuji s technikou kresby a její tematizací. Také do galerie SPZ jsem vytvořila sérii kreseb zabývající se vztahem skutečnosti a počítačové reality, která nás něčím silně přitahuje. Vliv virtuálního světa na dětech denně pozoruji ve škole, a to mě inspirovalo k vytvoření těchto obrazů. (Aleksandrina Yordanova)