Návod na použití Jiřího Koláře

termín: 2016/06/23 - 2016/09/19
instituce: Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění)
typ výstavy: kolektivní