Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego

termín: 2005/09/02 - 2005/10/09
instituce: Atlas Sztuki
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
prozatímně připojeni čeští a slovenští výtvarníci, někteří možná chybně, na pozvánce jsou uvedená pouze příjmení