Alexander Trizuljak: Plastika 1946 -1961

termín: 1961/06/11 - 1961/07/02
instituce: Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad)
typ výstavy: autorská

poznámka:
V katalogu uveden název instituce: Sväz slovenských výtvarných umelcov na Dostojevského rade č. 2