Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu

termín: 2018/03/01 - 2018/05/13
instituce: Galerie Václava Chada
typ výstavy: kolektivní