Andrzej Strumiłło

termín: 1993/07/20 - 1993/09/26
instituce: Muzeum Sztuki w Łódzi
typ výstavy: autorská