Alexander Vika: Sochárska tvorba

termín: 1984/07
instituce: Výstavná sieň Laca Novomeského
typ výstavy: autorská