Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky

termín: 2003/02/28 - 2003/05/25
instituce: Palác Kinských
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Sbírka grafiky a kresbyNárodní galerie v Praze