Nora Blanka Vlášková

termín: 1982
instituce: Malá galerie Československého spisovatele
typ výstavy: autorská

poznámka:
V katalogu výstava nezmíněna, připojeno na základě rešerší.