Obnovená stálá expozice Ladislava Nováka

termín: 2003/11/27 -
instituce: Galerie U Zadní synagogy
typ výstavy: autorská

poznámka:
umělecký přednes Miroslav Koupil
kytara Vladislav Bláha