As So Ci Ations

termín: 2010/11/20 - 2011/01/09
instituce: Kettle's Yard Gallery
typ výstavy: kolektivní