Nedko Solakov: A BG Bar

termín: 2006/05/13 - 2006/05/18
instituce: Canetti House
typ výstavy: autorská