Něžné trojspřeží

termín: 2018/08/25 -
instituce: Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna
typ výstavy: kolektivní