Adolf Menzel: Obrazy a kresby

termín: 1955
instituce: Leningrad (St. Petersburg)
typ výstavy: autorská

poznámka:
chybí podrobnější informace k výstavě