Naši fotografové v SSSR

termín: 1959/10/22 - 1959/11/22
instituce: Dům umění města Brna
typ výstavy: kolektivní