Nová Bratislava

termín: 1960/03/06 - 1960/05/15
instituce: Kabinet architektury
typ výstavy: kolektivní