Architektonické návrhy Brno - Gottwaldov

termín: 1960/05/15 - 1960/07/07
instituce: Kabinet architektury
typ výstavy: kolektivní