Nová forma bytové výstavby

termín: 1968/03/22 - 1968/04/29
instituce: Kabinet architektury
typ výstavy: kolektivní