Autorská PéeFka: Ze sbírky Jiřího a Jiřiny Hankeových

termín: 2018/12/05 - 2019/02/05
instituce: Malá galerie České spořitelny
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
přiřazena část výtvarníků