Alice Waisserová: Eden

termín: 2012/10/10 - 2012/11/15
instituce: Dům Gustava Mahlera
typ výstavy: autorská

poznámka:
Od 10. 10. 2012 měli návštěvníci Domu Gustava Mahlera možnost zhlédnout obrazy paní Alice Waisserové. Vernisáž výstavy s názvem EDEN se uskutečnila 9. 10. 2012 v 17:00.

Alice Waisserová pochází z Jihlavy, kde také žije a pracuje. Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně a v současné době vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Je členkou Unie výtvarných umělců a International Association of Art. UNESCO.

Autorku vždy přitahovala malba. Pro její obrazy je typická sytost barev a hluboká dynamika barevných ploch. Usiluje především o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o dokonalou harmonii mezi emocionálním výrazem a kompozičními zákonitostmi obrazu. Výrazová síla má vycházet z barevné plochy, která na diváka bezprostředně působí.

Oblíbeným tématem autorky je zobrazování kosmologických námětů a meditativních vizí, v současné době však projevuje také zájem o konkrétní místo, krajinu, a snovou vizi. Náměty čerpá ze svých cest po jižních zemích. Ovlivňuje ji horké slunce, žár rozpálené krajiny, divoká vegetace i nekonečná mořská hlubina. Vše transformuje do abstrahované barevné skvrny, doplněné v některých případech konkrétním prvkem jako jsou ryby, medúzy či ještěrky. Ke své práci využívá také metody bdělého snění (Tanec, Vzestup, Levitace).