Art Tchécoslovaque 1938 - 1946

termín: 1946/06/14 - 1946/07/14
instituce: Galerie La Boëtie
typ výstavy: kolektivní