Albert Marquet: Obrazy a kresby

osoba, narození
Macková Olga, 9. 8. 1929